‘t ENKVELD
© M.E.M. Felet 2022

Over

De aanleiding

Landelijk, maar zeker ook in Teteringen, is er grote behoefte aan passende woonsituaties voor de ouder wordende bevolking. Het heeft er alle schijn van dat overheid, woningcorporaties en projectontwikkelaars daar onvoldoende oog voor hebben (gehad) en/of onvoldoende middelen voor beschikbaar hebben gesteld. Het ontbreken van voldoende passende woonvormen leidt tot ongewenst “scheef wonen”. Wij als 50-plussers zijn ons daarvan bewust en willen tot betere oplossingen komen: we willen comfortabel en toekomstbestendig wonen en leven. Teteringen kent een vrij omvangrijke groep senioren die hun doorgaans (te) grote eengezinswoningen graag willen verruilen voor een aan hun omstandigheden aangepaste kleinere woning, mits die er is.. Maar we willen wel het comfort en de veiligheid houden zoals we die nu gewend zijn. Met elkaar creëren van een woonvorm waarin we onze woonwensen kunnen realiseren, met respect voor elkaars pricvacy maar met oog en zorg voor elkaars welbevinden en gelukkig oud kunnen worden. Ook wel ‘nabuurschap’ genoemd. Het nieuwe bouwplan “Woonakker” in Teteringen biedt mogelijkheden tot het bouwen middels de opzet van CPO’s waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject en daarmee zelf risicodragend projectontwikkelaar worden.

Verbondenheid en binding

Teteringen kenmerkt zich, ondanks zijn expansie in de afgelopen decennia, als een hechte gemeenschap. De inwoners voelen zich met elkaar verbonden en ‘nieuwkomers’ voelen zich al snel thuis en worden in de gemeenschap opgenomen. Er is altijd wel een generatie die op de een of andere wijze iets voor Teteringen heeft betekend en heeft bijgedragen aan de gemeenschap zoals we die nu kennen. Deze verbondenheid met het dorp en de hechte sociale contacten binnen de gemeenschap maken dat inwoners niet graag vertrekken uit Teteringen. Onder andere om die reden hebben wij ons verenigd en zijn we tot het CPO gekomen. Deze bestaat uit 50-plussers die een laatste stap willen maken in hun woonsituatie en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving zoeken die daarbij past. Volg de ontwikkelingen op onze blogpagina.
‘t ENKVELD
© M.E.M. Felet 2022

Over

De aanleiding

Landelijk, maar zeker ook in Teteringen, is er grote behoefte aan passende woonsituaties voor de ouder wordende bevolking. Het heeft er alle schijn van dat overheid, woningcorporaties en projectontwikkelaars daar onvoldoende oog voor hebben (gehad) en/of onvoldoende middelen voor beschikbaar hebben gesteld. Het ontbreken van voldoende passende woonvormen leidt tot ongewenst “scheef wonen”. Wij als 50-plussers zijn ons daarvan bewust en willen tot betere oplossingen komen: we willen comfortabel en toekomstbestendig wonen en leven. Teteringen kent een vrij omvangrijke groep senioren die hun doorgaans (te) grote eengezinswoningen graag willen verruilen voor een aan hun omstandigheden aangepaste kleinere woning, mits die er is.. Maar we willen wel het comfort en de veiligheid houden zoals we die nu gewend zijn. Met elkaar creëren van een woonvorm waarin we onze woonwensen kunnen realiseren, met respect voor elkaars pricvacy maar met oog en zorg voor elkaars welbevinden en gelukkig oud kunnen worden. Ook wel ‘nabuurschap’ genoemd. Het nieuwe bouwplan “Woonakker” in Teteringen biedt mogelijkheden tot het bouwen middels de opzet van CPO’s waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject en daarmee zelf risicodragend projectontwikkelaar worden.

Verbondenheid en binding

Teteringen kenmerkt zich, ondanks zijn expansie in de afgelopen decennia, als een hechte gemeenschap. De inwoners voelen zich met elkaar verbonden en ‘nieuwkomers’ voelen zich al snel thuis en worden in de gemeenschap opgenomen. Er is altijd wel een generatie die op de een of andere wijze iets voor Teteringen heeft betekend en heeft bijgedragen aan de gemeenschap zoals we die nu kennen. Deze verbondenheid met het dorp en de hechte sociale contacten binnen de gemeenschap maken dat inwoners niet graag vertrekken uit Teteringen. Onder andere om die reden hebben wij ons verenigd en zijn we tot het CPO gekomen. Deze bestaat uit 50-plussers die een laatste stap willen maken in hun woonsituatie en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving zoeken die daarbij past. Volg de ontwikkelingen op onze blogpagina.